Citlivosť testu

Citlivosť testu

Hormon FSH stimuluje rast a dozrievanie ovariálnych folikulov počas menstruačného cyklu.

U žien s normálnym, pravidelným cyklom hladina FSH kolísá do 25 mIU/ml uprostred cyklu.

Test KlimaSei® je vyhodnotený ako pozitívny od hladiny FSH 25 mIU/ml a vyššej.

Citlivosť testu

KlimaSei® je zdravotnícka pomôcka in vitro na samodiagnostiku.
Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod na použitie.