Klimasei

Kde Klimasei kúpite?

vo všetkých dobrých lekárňach alebo online:


KlimaSei® je zdravotnícka pomôcka in vitro na samodiagnostiku.
Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod na použitie.