Kontakt

ARDEZ Pharma, spol. s r.o.

Popovova 948 / 1, 143 00 Praha 4

KlimaSei® je zdravotnícka pomôcka in vitro na samodiagnostiku.
Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod na použitie.