Menopauza vs. plodnosť

Počiatky menopauzy vs. plodnosť

Pokiaľ sa menštruačný cyklus celkom zastaví, menštruácia sa v mnohých prípadoch stáva nepravidelnou. To často vedie k otehotneniu žien v počiatku menopauzy, keď nesprávne predpokládajú, že sú už neplodné.

Pozitívny výsledok testu KlimaSei® neznamená neplodnosť.

Rozhodnutie o použití antikoncepcie nie je možné odvodzovať na základe výsledku tohto testu.

Menopauza vs. plodnosť

KlimaSei® je zdravotnícka pomôcka in vitro na samodiagnostiku.
Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod na použitie.